Forfatter: Rodgeir

 • Foreldresamarbeid Team-prestebakken

  april 19, 2024
  Vi og dykk foreldre er eit team, eit lagteam. Saman er vi Team-Prestebakken 24/7.Saman skal vi gjere det beste for…
 • Barnas verneombud

  april 19, 2024
  Barnas verneombod i barnehagen Gjennom satsinga Barnas verneombod har PBL i samarbeid med Stine Sofies stiftelse utvikla eit opplæringsprogram der…
 • Teikn til tale

  april 19, 2024
  I barnehagen nyttar vi teikn til tale gjennom heile barnehagekvardagen. Teikn til tale er ein metode for språkstøtte der vi…