Eigarstyre og samarbeidsutval

 Vedtak: Følgjande er valt til å representere Prestebakken barnehage 2020/2021.

Eigarstyre

Øystein Fosstvedt

Leiar

Ine Matre Nedreberge

Anita Dvergsdal

Ole Andre Roska

Samarbeidsutval

•Elisabeth Hagen
•Siv Merete Hatlem
•Jan Erik Hauge

For dei tilsette

•Stian Andal
•Ellen Beate Årdal
•Juan Kleppe (vara)

Valnemnd

Revisor

Deloitte

Småbarnsforeldrenes barnehage Førde BA

Prestebakken barnehage er eigd av foreldra som er andelseigarar i «Småbarnsforeldrenes barnehage Førde SA». Eit andelslag der eigarane ikkje heftar for meir enn andelsinnskotet på kr 2000.- pr barnehageplass. Andelen vert tilbakebetalt til foreldra når barnet sluttar i barnehagen.

Les Vedtekter for eigarlaget som gjev rammene for styret og årsmøtet.

Les Vedtektene for drifta som gjev rammene for drifta av barnehagen

Prestebakkens Organisasjonskart og Organisasjonsstruktur

Rull til toppen