Ein tur rundt på vårt uteområde

Klikk og dra i bildet.

Rundtur inne

Klikk og dra i bildet.

Nyere bilder

Frå Widerøes flyfotoarkiv (ca 1965)

Barnehagens område ca 1965

Frå arkivet (ca 2010 +- et par år)