Tilsette

Trude Arlen Horne

Dagleg leiar
styrar@prestebakken.no

Ellen Beate Årdal

Pedagogisk leiar
ellenbeate@prestebakken.no

Tove Nervik Ekreskar

Pedagogisk leiar
tove@prestebakken.no

Anne Marie Hope

Pedagogisk leiar
annemarie@prestebakken.no

Solgunn Juklestad

Pedagogisk leiar
solgunn@prestebakken.no

Amela Omic

Pedagogisk leiar
amela@prestebakken.no

Dagrunn Marie Oppedal

Fagarbeidar

Therese Vie

Fagarbeidar

Gunn Sigdestad

Fagarbeider

Stian Andal

Fagarbeidar

Camilla Berg

Assistent

Brita Ullebust

Assistent

Juan Kleppe

Assistent

Sandra Elin Berg

Assistent

Kent Roger Aarberge

Assistent

Roger Bruland

Reinhald
+ vaktmeister og vikar

Ellen Horne

Frukosthjelp

Sebastian Haukås

Assistent/Vikar

Rudi Kristoffersen

Assistent/vikar

Anne B Hollekim

Ekstra-assistent (permisjon)
Rull til toppen