Eigarstyre og Samarbeidsutval

Prestebakken barnehage er eigd av foreldra som er andelseigarar i «SmåbarnsforeIdrenes barnehage Førde SA». Eit andelsiag der eigarane ikkje heftar for meir enn andelsinnskotet på kr 2000.- pr barnehageplass. Andelen vert tilbakebetalt til foreldra når barnet sluttar i barnehagen.
Les Vedtekter for eigarlaget som gjev rammene for styret og årsmøtet.
Les Vedtektene for drifta som gjev rammene for drifta av barnehagen.
Prestebakkens Organisasjonskart og Organisasjonsstruktur.

Vedtak: Følgjande er valt til å representere Prestebakken barnehage 2020/2021.


Eigarstyre

Øystein Fosstvedt

Leiar

Ole Andre Roska

Ine Matre Nedreberge

Anita Dvergsdal


Samarbeidsutval

Elisabeth Hagen

Siv Merete Hatlem

Jan Erik Hauge


For dei tilsette

Portrett Stian

Stian Andal

Portrett Ellen Beate

Ellen Beate Årdal

Portrett Juan

Juan Kleppe


Valnemnd


Revisor

Deloitte

Rull til toppen