Eigarstyre og samarbeidsutval

Småbarnsforeldrenes barnehage Førde BA Prestebakken barnehage er eigd av foreldra som er andelseigarar i «Småbarnsforeldrenes barnehage Førde SA». Eit andelslag der eigarane ikkje heftar for meir enn andelsinnskotet på kr 2000.- pr barnehageplass. Andelen vert tilbakebetalt til foreldra når barnet sluttar i barnehagen. Les Vedtekter for eigarlaget som gjev rammene for styret og årsmøtet. Les Vedtektene for drifta som gjev rammene for drifta av barnehagen

Eigarstyre

Øystein Fosstveit

Ole Andre Roska

Ina Matre Nedberge

Rebecca Øen

Samarbeidsutval 2024-2025

Bente Vatn

Beathe Monica Solheim

Arild Øren

Valnemd 2024-2025

Aila Marie Lillehaug

Sindre Hoff

Kristine Evebø

For dei tilsette

Ellen Beate Årdal

Stian Andal

Juan Kleppe