Eigarstyre og samarbeidsutval

Småbarnsforeldrenes barnehage Førde BA
Prestebakken barnehage er eigd av foreldra som er andelseigarar i «Småbarnsforeldrenes barnehage Førde SA». Eit andelslag der eigarane ikkje heftar for meir enn andelsinnskotet på kr 2000.- pr barnehageplass. Andelen vert tilbakebetalt til foreldra når barnet sluttar i barnehagen.
Les Vedtekter for eigarlaget som gjev rammene for styret og årsmøtet.
Les Vedtektene for drifta som gjev rammene for drifta av barnehagen

Eigarstyre

Øystein Fosstvedt

Ole Andre Roska

Ine Matre Nedreberge

Anita Dvergsdal

Samarbeidsutval

Steinar Sande Tenden

Siv Merete Hatlem

Jan Erik Hauge

For dei tilsette

Stian Andal

Ellen Beate Årdal

Juan Kleppe

Valnemd

Elin Stubhaug

Trine Julie Eikland

Tor Erik Nygård