Eigarstyre og samarbeidsutval

Småbarnsforeldrenes barnehage Førde BA Prestebakken barnehage er eigd av foreldra som er andelseigarar i «Småbarnsforeldrenes barnehage Førde SA». Eit andelslag der eigarane ikkje heftar for meir enn andelsinnskotet på kr 2000.- pr barnehageplass. Andelen vert tilbakebetalt til foreldra når barnet sluttar i barnehagen. Les Vedtekter for eigarlaget som gjev rammene for styret og årsmøtet. Les Vedtektene for drifta som gjev rammene for drifta av barnehagen

Eigarstyre

Øystein Fosstveit

Ole Andre Roska

Ina Matre Nedberge

Anita Dvergsdal

Samarbeidsutval 2023-2024

Iselin Stadheim

Beathe Monica Solheim

Arild Øren

For dei tilsette

Ellen Beate Årdal

Stian Andal

Juan Kleppe

Valnemd 2023-2024

Trine Julie Eikland

Sindre Hoff

Kristine Evebø