Prisoversikt og informasjon om barnehagerettar

Prestebakken barnehage har andel. Ta kontakt for meir info.
 • 100% barnehageplass

  Pr mnd kr. 3000 + 365(mat)

  • 2 barn – 30% prisreduksjon
  • 3+ barn – Gratis (frå 1.8 2023)
  • Gebyr for seint henta barn kr. 325
 • 80% barnehageplass

  Pr mnd kr. 2607 + 295(mat)

  • 2 barn – 30% prisreduksjon
  • 3+ barn – Gratis (frå 1.8 2023)
  • Gebyr for seint henta barn kr. 325
 • Enkeltdagar (berre dersom tilgjengeleg) kr 250.
 • For kontantstøtte-interesserte gjer vi spesielt merksam på at:
 • 100% plass er 52,5 timar avtalt opphaldstid.
 • 80% er 42 timar avtalt opphaldstid..
 • August er betalingsfri månad.
 • Ein betalar frå den dagen barnehageåret startar
 • Dagleg opningstid: 06.45 – 17.15(tid før kl 07.00 og etter kl 16,30 er etter avtale)
 • Det vert sendt ut giro for kvar månad, betalingsfrist den 12 i månaden
 • Giro på andelen vert sendt ut når barnet startar i barnehagen, og utbetalt når barnet sluttar i barnehagen.
 • Heilårsdrift, men stengt julaftan, nyttårsaftan og etter 12.00 onsdag før skjærtorsdag.
 • Stengt for 5 plandagar.

Har du låg inntekt kan du søke om redusert betaling

Det er 2 moderasjonsordningar for familiar eller hushaldningar med låg inntekt, men du brukar same søknadsskjema.
Ordningane gjeld både kommunale og private barnehagar.

 1. Redusert foreldrebetaling
  Hushaldningar som har ei samla person- og kapitalinntekt som er lågare enn 550 000 kroner per år kan søke om redusert foreldrebetaling.
 2. Gratis kjernetid:
  Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2023 er denne inntektsgrensa sett til 615 590 kroner.

Her finn du meir informasjon om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling.

Frist for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid er innan 1. august viss det skal gjelde frå nytt barnehageår.  Dette er nytt av i år (2023).